Cjenik internet domena registriranih na Smarthost.hr
Sufiks domene Vrsta domene registracija(plaćanje za prvu godinu) obnova(plaćanje za sljedeću godinu)
.com Domena .com (commercial) 95,00 HRK 95,00 HRK Registriraj domenu
.net Domena .net (network) 130,00 HRK 130,00 HRK Registriraj domenu
.org Domena .org (organization) 130,00 HRK 130,00 HRK Registriraj domenu
.top Domena .top 108,00 HRK 108,00 HRK Registriraj domenu
Sufiks domene Vrsta domene registracija(plaćanje za prvu godinu) obnova(plaćanje za sljedeću godinu)
.al Domena .al (Albanija) 148,00 HRK 148,00 HRK Registriraj domenu
.am Domena .am (Armenija) 297,00 HRK 297,00 HRK Registriraj domenu
.at Domena .at (Austrija) 140,00 HRK 140,00 HRK Registriraj domenu
.ba Domena .ba (Bosna i Hercegovina) 1049,00 HRK 1049,00 HRK Registriraj domenu
.be Domena .be (Belgija) 89,00 HRK 89,00 HRK Registriraj domenu
.bg Domena .bg (Bugarska) 444,00 HRK 444,00 HRK Registriraj domenu
.by Domena .by (Bjelarus) 179,00 HRK 179,00 HRK Registriraj domenu
.ch Domena .ch (Switzerland) 92,00 HRK 92,00 HRK Registriraj domenu
.co.uk Domena .co.uk (United Kingdom) 91,00 HRK 91,00 HRK Registriraj domenu
.com.al Domena .com.al (Albanija) 148,00 HRK 148,00 HRK Registriraj domenu
.com.hr Domena .com.hr (Hrvatska) 207,00 HRK 207,00 HRK Registriraj domenu
.com.pl Domena .com.pl (Poljska) 65,00 HRK 173,00 HRK Registriraj domenu
.com.ua Domena .com.ua (Ukraine) 96,00 HRK 96,00 HRK Registriraj domenu
.cz Domena .cz (Češka Republika) 104,00 HRK 104,00 HRK Registriraj domenu
.de Domena .de (Njemačka) 89,00 HRK 89,00 HRK Registriraj domenu
.dk Domena .dk (Danska) 117,00 HRK 117,00 HRK Registriraj domenu
.ee Domena .ee (Estonija) 119,00 HRK 119,00 HRK Registriraj domenu
.es Domena .es (Spain) 91,00 HRK 91,00 HRK Registriraj domenu
.eu Domena .eu (European Union) 57,00 HRK 57,00 HRK Registriraj domenu
.fi Domena .fi (Finska) 163,00 HRK 163,00 HRK Registriraj domenu
.fr Domena .fr (Francuska) 89,00 HRK 89,00 HRK Registriraj domenu
.gg Domena .gg (Guernsey) 695,00 HRK 695,00 HRK Registriraj domenu
.gl Domena .gl (Greenland) 435,00 HRK 435,00 HRK Registriraj domenu
.gr Domena .gr (Grčka) 125,00 HRK 125,00 HRK Registriraj domenu
.hr Domena .hr (Hrvatska) 625,00 HRK 625,00 HRK Registriraj domenu
.hu Domena .hu (Mađarska) 140,00 HRK 148,00 HRK Registriraj domenu
.ie Domena .ie (Irska) 239,00 HRK 239,00 HRK Registriraj domenu
.im Domena .im (Isle of Man) 197,00 HRK 197,00 HRK Registriraj domenu
.is Domena .is (Island) 472,00 HRK 472,00 HRK Registriraj domenu
.it Domena .it (Italija) 89,00 HRK 89,00 HRK Registriraj domenu
.je Domena .je (Jersey) 695,00 HRK 695,00 HRK Registriraj domenu
.li Domena .li (Lihtenštajn) 92,00 HRK 92,00 HRK Registriraj domenu
.lt Domena .lt (Lituanija) 139,00 HRK 139,00 HRK Registriraj domenu
.lu Domena .lu (Luksemburg) 207,00 HRK 207,00 HRK Registriraj domenu
.lv Domena .lv (Latvija) 178,00 HRK 178,00 HRK Registriraj domenu
.md Domena .md (Moldavija) 599,00 HRK 599,00 HRK Registriraj domenu
.me Domena .me (Crna Gora) 119,00 HRK 178,00 HRK Registriraj domenu
.mk Domena .mk (Sjeverna Makedonija) 222,00 HRK 222,00 HRK Registriraj domenu
.mt Domena .mt (Malta) 553,00 HRK 429,00 HRK Registriraj domenu
.net.al Domena .net.al (Albanija) 148,00 HRK 148,00 HRK Registriraj domenu
.net.pl Domena .net.pl (Poljska) 65,00 HRK 172,00 HRK Registriraj domenu
.nl Domena .nl (Nizozemska) 95,00 HRK 95,00 HRK Registriraj domenu
.no Domena .no (Norveška) 119,00 HRK 119,00 HRK Registriraj domenu
.org.al Domena .org.al (Albanija) 148,00 HRK 148,00 HRK Registriraj domenu
.org.pl Domena .org.pl (Poljska) 65,00 HRK 172,00 HRK Registriraj domenu
.org.uk Domena .org.uk (United Kingdom) 91,00 HRK 91,00 HRK Registriraj domenu
.pl Domena .pl (Poljska) 65,00 HRK 155,00 HRK Registriraj domenu
.pt Domena .pt (Portugal) 177,00 HRK 177,00 HRK Registriraj domenu
.ro Domena .ro (Rumunjska) 118,00 HRK 118,00 HRK Registriraj domenu
.rs Domena .rs (Serbia) 324,00 HRK 324,00 HRK Registriraj domenu
.ru Domena .ru (Rusija) 81,00 HRK 81,00 HRK Registriraj domenu
.se Domena .se (Sweden) 169,00 HRK 169,00 HRK Registriraj domenu
.si Domena .si (Slovenija) 148,00 HRK 148,00 HRK Registriraj domenu
.sk Domena .sk (Slovakia) 177,00 HRK 177,00 HRK Registriraj domenu
.ua Domena .ua (Ukraine) 387,00 HRK 387,00 HRK Registriraj domenu
.uk Domena .uk (United Kingdom) 91,00 HRK 91,00 HRK Registriraj domenu
Sufiks domene Vrsta domene registracija(plaćanje za prvu godinu) obnova(plaćanje za sljedeću godinu)
.africa Domena .africa 67,00 HRK 140,00 HRK Registriraj domenu
.co.ug Domena .co.ug (Uganda) 289,00 HRK 289,00 HRK Registriraj domenu
.com.ug Domena .com.ug (Uganda) 289,00 HRK 289,00 HRK Registriraj domenu
.ke Domena .ke (Kenija) 729,00 HRK 875,00 HRK Registriraj domenu
.ng Domena .ng (Nigerija) 655,00 HRK 655,00 HRK Registriraj domenu
.ug Domena .ug (Uganda) 289,00 HRK 289,00 HRK Registriraj domenu