Podržava li poslužitelj port 587 za slanje pošte?

 

Da - Smarthost poslužitelji podržavaju port 587 (smtp-submission) za slanje pošte. Port 587 namijenjen je za slanje elektronske pošte klijentskim e-mail programima, preporučujemo Vam da port za odlaznu elektronsku poštu promijenite s standardnog 25 na port 587. Primjerice, korisnici Orange internetske veze moraju promijeniti port na 587 da bi dobili sposobnost slanja pošte jer je port 25 zadani blokiran.