Je li moguće promijeniti paket na širi i kako se on rješava?

 

Paket hostinga može se promijeniti u bilo kojem trenutku na korisničkoj ploči: www.smarthost.hr/panel
Promjenom paketa automatski se generira proforma račun, što je razlika između cijena hosting paketa. Također će biti uključeni dani koji su preostali do kraja tekućeg obračunskog razdoblja. Plaćate samo razliku u cijeni i to samo za dio godine koji je ostao do kraja obračunskog razdoblja.

U trenutku plaćanja naknade za zamjenu paketa s online plaćanjem - promjena se vrši automatski u trenutku plaćanja.