Je li SSH pristup dostupan na hosting računima?

 

Da, moguće je omogućiti ssh pristup na svim hosting nalozima, s izuzetkom najnižih smart-base-micro paketa i testnih naloga (neplaćenih). Ssh pristup možete omogućiti sami na korisničkom panelu.