Kako je podijeljen kapacitet hosting naloga?

 

Korisnik može upravljati cijelim hosting nalogom Nema stroge podjele za web stranice ili poštu. Međutim, postoji mogućnost ograničavanja kapaciteta pojedinačnih sandučića elektronske pošte (iako se to ne preporučuje) - često se "zaboravljanje" na e-poštu odbija. kada se prekorači kapacitet naloga elektronske pošte.