Koje postavke mogu koristiti za primanje elektronske pošte u šifriranoj vezi (SSL)?

 

Konfiguriranje odlazne pošte:

SMTP Port: 587, ako je šifriran s SSL / TLS (normalna zaporka): 465

Konfiguriranje odlazne pošte:

SMTP Port: 143, ako je šifriran s SSL / TLS (normalna zaporka): 993

ili

POP3 Port: 110, ako je šifriran s SSL / TLS (normalna zaporka): 995