Koji je glavni ftp nalog za moj virtualni poslužitelj?

 

Glavni ftp nalog je ime i lozinka identičan cPanel admin panelu. Ovaj nalog ima sva prava na direktorij public_html, koji je glavni direktorij za web stranice, za hosting nalog.