Možete li promijeniti postavke php.ini?

 

Svaki korisnik može prilagoditi php.ini varijable u skladu sa zahtjevima izvođenja aplikacije na Smarthost.hr poslužiteljima.

Da biste promijenili odgovarajuće varijable, postavite datoteku .user.ini (s točkom na početku) u imenik stranica koji će sadržavati potrebne unose.