U mom katalogu kreiraju se core.99586

 

Osnovne datoteke se stvaraju kada je php skripta ili program u memoriji pogrešno zatvorena ili prekinuta. Zatim datoteke jezgre. imaju stvoreni sadržaj za ispuštanje memorije koja se može koristiti za dijagnosticiranje neispravnog programa.

Često osnovne datoteke. se također stvaraju zbog pogrešnih uputa u lokalnim php.ini .user.ini ili htaccess datotekama

Osnovne datoteke. koje zauzimaju prostor na poslužitelju mogu se izbrisati, no činjenica da stvaraju ukazuje na to da nešto sa skriptama ne radi ispravno i da ih treba pregledati prije brisanja kako bi se dijagnosticirao uzrok neispravnosti aplikacije.