Uvjeti pružanja usluge
§ 1. Predmet Pravilnika

Ovim Pravilnikom utvrđuju se načela pružanja i osiguranja kvalitete u pogledu usluga stavljanja na raspolaganje i održavanja web hostinga na Internetu koje pruža Smarthost Sp. z o. o. pod markom Smarthost (u daljnjem tekstu: Smarthost).

Pojmovi korišteni u nastavku znače:

  1. Smarthost - subjekt koji elektronički pruža Usluge u skladu s odredbama sljedećih propisa, npr. Smarthost Sp. z.o.o., čije su elektroničke adrese, sjedište i adresa navedene na sljedećoj adresi: https://www.smarthost.hr.
  2. Propisi - ove Uredbe o pružanju usluga, izdane na temelju čl. 8, st. 1 Zakona od 18. srpnja 2002. o pružanju usluga putem elektroničkih sredstava, dostupno na web stranici https://www.smarthost.hr
  3. Cjenik - popis cijena Smarthost, dostupan na adresi https://www.smarthost.hr
  4. Ugovor - ugovor sklopljen između Smarthost i Kupca za pružanje Usluga, čiji je sastavni dio ovaj Pravilnik.
  5. Naručitelj - fizička osoba, pravna osoba i organizacijska jedinica koja nema pravnu osobnost, s punim kapacitetom, koja je ugovorila Smarthost za pružanje Usluga putem popunjavanja elektroničkog obrasca narudžbe koji je dostupan na web stranici https: //www.smarthost.hr
  6. Potrošač - fizička osoba koja sklapa ugovor o pružanju usluga, ili u ime kojega je sklopio takav ugovor, u svrhu koja nije izravno povezana s poslovnim ili profesionalnim poslovima koji se time obavljaju.
  7. Stranka - Smarthost ili Kupac, zajednički nazvani Stranke.
Cijeli dokument Uvjeti pružanja usluge (na engleskom) možete preuzeti u pdf formatuSubjekti koji surađuju u lokviru GDPR-a